Dzień: 7 lipca 2017

Serdecznie zapraszamy

7/07/2017

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC), pozostające bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu do udziału w I edycji projektu „Młodzi aktywni” w celu wzrostu aktywności edukacyjno-zawodowej. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO I EDYCJI PROJEKTU PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 17.07.2017R. DO DNIA 04.08.2017R. (WŁĄCZNIE) elektronicznie pod adresem e-mail: egrabowska@tag-consulting.pl lub w wersji papierowej w Biurze Projektu (w Lubartowie 21-100, ul. Ks. Szulca 3, pokój 1). Zasady rekrutacji określa […]