Aktualności

Nabór trwa

29/08/2017

Informujemy, iż nabór do projektu „Młodzi aktywni” zostaje przedłużony do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników w poszczególnych edycjach.  Szczegółowe informacje dotyczące projektu i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mlodziaktywni.tag-consulting.pl. Czekamy na Wasze zgłoszenia! W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Drugie przedłużenie naboru do I edycji projektu

21/08/2017

Informujemy o przedłużeniu naboru do I edycji projektu „Młodzi aktywni” do dnia 28 sierpnia 2017r. (włącznie)! Szczegółowe informacje dotyczące projektu i dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie projektu:http://mlodziaktywni.tag-consulting.pl/dokumenty-do-pobrania/. Czekamy na Wasze zgłoszenia! W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

Przedłużenie naboru do I edycji projektu

7/08/2017

Dobra wiadomość dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem kompetencji i kwalifikacji w ramach projektu „Młodzi aktywni”, które nie zdążyły złożyć formularza zgłoszeniowego. Przedłużamy nabór do I edycji projektu do dnia 18 sierpnia 2017r. (włącznie). Szczegółowe informacje dotyczące projektu i dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie projektu: http://mlodziaktywni.tag-consulting.pl/dokumenty-do-pobrania/. Czekamy na Wasze zgłoszenia! W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

Serdecznie zapraszamy

7/07/2017

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC), pozostające bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu do udziału w I edycji projektu „Młodzi aktywni” w celu wzrostu aktywności edukacyjno-zawodowej. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO I EDYCJI PROJEKTU PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 17.07.2017R. DO DNIA 04.08.2017R. (WŁĄCZNIE) elektronicznie pod adresem e-mail: egrabowska@tag-consulting.pl lub w wersji papierowej w Biurze Projektu (w Lubartowie 21-100, ul. Ks. Szulca 3, pokój 1). Zasady rekrutacji określa […]